Ne puteți găsi astfel

Frankfurt am Main, Germania
Parohia „Sf. Bartolomeu“

Adresă: Funckstr. 14, 
60486 Frankfurt am Main

Pr. Mircea Deac
Tel.: +492634 92 22 990  
Mobil: +49176 69 37 28 55  
Email: deac@parohia-frankfurt.de

Date de cont:

Rumanische Orthodoxe Metropolie

IBAN: DE48 5765 0010 0098 0549 50

BIC: MALADE51MYN

 

Susține parohia noastră

Canalul de Youtube

Sinaxar

Calendarul evenimentelor

  
:

 

Reguli generale (pe scurt) pentru participanții la Sf. Liturghie în Parohia „Sf. Bartolomeu” din Frankfurt am Main

(Hygienekonzept -verkürzte text- für öffentliche gottesdiensten in unsere kirchengemeinde)

 

1. Slujbele publice pot fi făcute cu participarea unui număr maxim determinat de marcajele din biserică. Numărul locurilor individuale este 70 iar acest număr se poate modifica prin participarea unui număr mai mare de persoane, din aceeași familie sau care locuiesc la aceeași adresă.

2. Intrarea și ieșirea în biserică se face prin urmarea delimitării existente, prin marcaje.

3. La intrare vi se cer datele personale, nume și prenume, adresă, număr de telefon. Datele personale trebuiesc păstrate de parohie 21 zile pentru a putea fi puse la dispoziția autorităților. Recomandăm să veniți cu un bilețel completat cu datele personale. În cazul familiilor sau a celor care locuiesc la aceeași adresă, se vor nota datele unei singure persoane. Cine nu e deacord să ne comunice datele, nu este lăsat să intre în biserică.

4. Pagarul funcționează normal cu excepția prescurilor. Prescura și pomelnicul nu pot fi aduse personal la altar, ele rămân la pangar. Cei care vor să dea pomelnic, recomandăm să vină cu el scris de acasă.

5. La intrarea pe hol găsiți recipienți cu dezinfectanți și sunteți rugați să-i folosiți, atât la sosire cât și la plecare.

6. Locul unde vă așezați în biserică vă va fi indicat de cei 2 oameni de ordine.

7. Nu sunt permise aducerea prinoaselor/parastaselor/darurilor pentru copii.

8. Copii pot participa la slujbă doar că nu au voie să interacționeze cu alți copii și trebuie să stea lângă părinți. Copii mici dacă devin neliniștiți, fiind ținuți întrun loc fix, este de recomandat să fie scoși afară, camera mică nu este disponibilă.

9. Deocamdată nu vă putem împărtăși.

10. La intrare și mai ales la ieșire, respectați indicațiile oamenilor de ordine și nu formați aglomerație.

11. Slujba publică este de 60 minute, între orele 10-11. Predică nu va fi. Nu voi mirui.

12. Icoanele de pe cele 2 tetrapoade au fost scoase, nu aveți voie să sărutați icoanele.

13. Anafură se găsește la ieșire pe o masă în punguțe individuale.

14. După atingerea numărului maxim de participanți, ușile de acces vor fi încuiate. Dacă gasiți ușa încuiată, vă rugăm să vă întoarceți acasă.

15. Cântarea omofonă (publică, a dumneavoastră) este interzisă. Avem 2 strane cu câte un cântăreț.

16. Purtarea măști peste gură și nas este OBLIGATORIE. Excepție copii până la 6 ani. Vă rugăm să veniți cu mască.

Mulțumim Preasfințitului Părinte Sofian pentru punerea la dispoziție a textelor! Regulile sunt adaptate la specificul parohiei noastre!

Pentru Hessen, miercuri, 29.04.20,  s-a decis permiterea slujbelor publice până la 10 mai 2020 (în condițiile actuale). Totodată, în urma discuţiilor reprezentanţilor Bisericilor Catolică şi Evanghelică cu factorii responsabili din conducerea Landului Hessen s-a decis reluarea slujbelor bisericeşti, începând cu data de 1 mai, în condiţii speciale. Mai jos prezentarea regulilor pe care acestea, implicit Biserica Ortodoxă (cu adaptările specifice), sunt obligate să le respecte pentru a putea relua săvârşirea slujbelor

I. Chestiuni Generale

 1. Numărul persoanelor acceptate la slujbe se decide în funcţie de numărul locurilor disponibile în biserică, cu respectarea măsurilor de distanţare minimă prescrise.
 2. Respectarea unei distanţe de cel puţin 1,5 m între două persoane, din toate părţile urmează a fi garantată de la intrarea în biserică până la părăsirea ei. Între celebrant şi participanţii la slujbă această distanţă trebuie să fie considerabil mai mare. De la regula de distanţare sunt exceptaţi membrii unei familii, sau cei care trăiesc împreună în aceeaşi locuinţă. Totuşi se recomandă, şi când se face această excepţie, să nu se depăşească numărul maxim stabilit (în funcţie de mărimea spaţiului liturgic) de persoane care pot participa.
 3. Nu a fost pusă o limită de vârstă şi nu au fost numite anumite grupe de risc în legătură cu participarea la slujbe. Se recomandă însă vârstnicilor şi celor din grupele de risc să decidă singuri, cu responsabilitate, dacă pentru ei e mai bine să participe la slujbele din biserici sau să urmărească acasă transmisiuni live ale slujbelor. Aceasta este valabil şi pentru clericii în vârstă sau cu anumite boli.
 4. Participarea la slujbe este interzisă tuturor persoanelor depistate având COVID-19, celor aflate în carantină, celor care suferă de o boală cu simptome nespecifice de febră sau probleme respiratorii, precum şi celor care în ultimele 14 zile au avut contact cu o altă persoană infectată cu virusul COVID-19.
 5. Nu sunt necesare rezervări sau poziţionări nominale sau urmărirea unor eventuale contaminări.
 6. Folosirea măştilor de protecţie (bucală şi nazală) este obligatorie pentru participanţii la slujbe, cu excepţia liturgilor care citesc sau cântă.
 7. Pentru o desfăşurare ordonată vor veghea oameni de ordine (voluntari) din comunităţile respective.
 8. Durata serviciilor divine (publice) nu va depăşi 60 de minute. Ulterior, înainte de alt serviciu divin, spaţiul liturgic urmează a fi bine aerisit.
 9. Cu referire la cei care nu pot participa din varii motive la serviciile divine în biserică (numărul maxim deja atins, vârstă, persoane din grupe de risc) se recomandă ca fiind foarte binevenită şi folositoare metoda transmiterii live a acestora.

II. Prescripţii igienice

 1. În holul bisericii nu se vor pune la dispoziţie cărţi cu cântările religioase.
 2. Microfoanele vor fi utilizate doar de o persoană, iar apoi dezinfectate.
 3. Dezinfectant va fi pus la dispoziţia participanților, iar, în măsura disponibilităţii, şi la intrarea în biserică într-un recipient vizibil şi accesibil.
 4. Disc şi Sf. Potir vor fi ţinute acoperite în timpul rugăciunii numită anafora.
 5. Sărutul păcii prin darea mâinii sau îmbrăţişare se interzice.
 6. Obiectele liturgice folosite la slujbe se vor dezinfecta după terminarea acestora; băncile şi obiectele/locurile folosite vor fi bine curăţare.

III. Desfăşurare organizatorică

 1. Uşile bisericii vor fi deschise, astfel încât la intrare şi ieşire să nu fie necesară atingerea/prinderea mânerului.
 2. Cei care controlează ordinea la intrare vor veghe ca să fie respectate numărul de persoane posibil şi comunicat în prealabil şi regulile de distanţare la intrarea şi ieşirea din biserică, precum şi faptul de a nu se crea adunări de oameni la intrarea în biserică.
 3. Se va face un plan cu numărul de persoane care încap în biserică şi căile de acces, plan care va fi marcat în biserică. În biserică la noi, altar și sala mică sunt marcate 70 locuri individuale. Situația locurilor individuale poate fi modificată de membrii familiilor și cei care locuiesc la aceași adresă, care pot sta împreună.
 4. În cazul în care se presupune un aflux de oameni mai mare decât numărul maxim permis de acest plan, se va implementa un plan de înscriere prealabilă a participanţilor, pentru a se evita aglomerările la uşa bisericii. Iar la atingerea numărului maxim permis se va proceda imediat la închiderea ușilor. 

IV. Desfăşurare Liturgică

 1. Sunt permise toate formele de servicii divine.
 2. Sunt posibile cântarea de către solişti sau grupe mici numeric, este posibilă cântarea redusă a de către comunitatea liturgică, dar nu se acceptă participarea corurilor.
 3. La vorbirea liturgică sau la predică, pentru inteligibilitate se renunţă la masca facială, dar se va păstra o distanţă considerabilă faţă de comunitate.
 4. La primirea împărtăşaniei se va păstra distanţa între cei care vin şi se întorc de la împărtăşire şi cei care rămân în bănci. Ostia se va pune în mâna persoanei primitoare fără ca mâna să fie atinsă. (Atenție este vorba de decizia Bisericilor Catolice/Evanghelice cu privire la Sfânta Împărtășire) Deocamdată, în cazul nostru, nu putem împărtăși.
 5. Împărtăşirea din Potir la Sf. Liturghie se rezervă doar preotului. În cazul în care la „Cină” (Abendmahl) s-ar oferi şi vin (e vorba aici de comunităţile evanghelice, fiind folosit limbajul specific), se vor folosi potire separate pentru fiecare persoană.

V. Servicii divine în aer liber

Serviciile divine în aer liber sunt posibile cu un număr de până la 50 de participanţi, cu respectarea normelor de distanţare, fără a fi necesare aprobări speciale în acest scop.

VI. Chestiuni cu referire la Slujba Botezului

 1. Botezul unui singur copil este posibil, în afara celebrării în cadrul Sf. Liturghii, în cadrul restrâns familial al celui care primeşte botezul. Participarea persoanelor cu febră, probleme respiratorii, infectate cu COVID-19, sau care au avut contact cu persoane infectate, este interzisă.
 2. Pentru celebrare se vor păstra aceleaşi reguli privind distanţa şi igiena.
 3. Însemnarea cu semnul crucii asupra pruncului o vor face naşii, iar preotul o va face de la distanţă, în semn de binecuvântare. Se va renunţa la gestul de suflare asupra copilului.
 4. În timpul botezării, săvârşit după o dezinfectare prealabilă a mâinilor, preotul celebrant poartă mască de protecţie şi se străduieşte după posibilitate să păstreze cât mai mult o distanţă cât mai mare.
 5. Ungerea cu untdelemnul bucuriei şi cu Sf. şi Marele Mir se va face folosind un miruitor cu vată, evitându-se contactul direct.
 6. Apa de botez se va schimba după fiecare copil botezat în parte, cristelniţa se va curăţa bine, iar prosoapele folosite se vor spăla. De asemenea, miruitoarele folosite se vor înlocui cu altele noi.
 7. Despre toate acestea familiile care doresc un botez vor fi anunţate în prealabil, căutându-se, unde este posibil, o reprogramare pentru mai târziu a botezului. Momentan nu se poate spune când se va putea săvârşi botezul în forma normală.

VII. Chestiuni cu referire Taina Cununie

În mod deosebit, aici se are în vedere păstrarea distanţei în timpul acordării binecuvântării mirilor şi faptul ca preotul să nu mai pună mâna sa pe mâinile mirilor, ci să şi le unească ei singuri, eventual însoţiţi de naşi. 

VIII. Spovedania

 1. Se va săvârşi doar în urma convenirii unor întâlniri la loc şi oră exactă, pentru a se evita aglomerările. Nici unul din participanţi nu e permis să aibă simptome de boală, ori să fie infectat cu COVID-19. Persoanele în vârstă sau în grupele de risc vor fi sfătuite pentru o eventuală amânare a spovedaniei, în caz că nu este o urgenţă.
 2. În timpul discuţiei se va păstra distanţa de minimum 1,5 metri, se vor folosi spaţii de minim 20 metri pătraţi, se va folosi mască de protecţie, iar discuţiile nu vor depăşi 30 de minute. Din timp în timp se va aerisi bine spaţiul.

IX. Vizite la bolnavi – Sf. Maslu

 1. Desigur că şi în aceste timpuri trebuie oferită asistenţă religioasă bolvavilor şi muribunzilor. Când este însă vorba de oameni infectaţi cu virusul COVID-19 se va apela la personalul calificat pentru intervenţii în aceste cazuri (corona). Foarte important a se evita riscul propriei infectări sau al răspândirii infecţiei.
 2. Vizite la spitale, cămine de bătrâni sau bolnavi sunt posibile doar pentru asistenţa în faţa trecerii din această viaţă, cu acordul expres al conducerii unităţilor respective. 

X. Hramuri şi alte sărbătoriri parohiale, pelerinaje

Toate acestea se vor amâna până la schimbarea situaţiei actuale.

https://www.hessen.de/sites/default/files/media/hessen.de_land/3vo_corona1.mai_barrierefrei.pdf

Se convoacă ședință de consiliu parohial pentru duminică, 16 februarie 2020, la orele 12.

Ordinea de zi va fi următoarea:
1. Aprobare ajutor de înmormântare pentru familia Funer; 
2. Diverse
Ședința se va desfășura după Sfânta Liturghie la sediul parohiei noastre: Funckstr. 14, Frankfurt am Main.
Preot paroh:
Mircea Deac

În numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh. Amin

Slavă Ţie, Dumnezeul nostru, Slavă Ţie!

Împărate ceresc,Mângâietorule, Duhul adevărului, Care pretutindeni eşti şi toate le plineşti, Vistierul bunătăţilor şi Dătătorule de viaţă, vino şi Te sălăşluieşte întru noi şi ne curăţeşte de toată întinăciunea şi mântuieşte, Bunule, sufletele noastre.

Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluieste-ne pe noi.
Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluieste-ne pe noi.
Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluieste-ne pe noi.
Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh, şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

Preasfântă Treime, miluieşte-ne pe noi. Doamne, curăţeşte păcatele nostre, Stăpâne, iartă fărădelegile noastre; Sfinte, cercetează şi vindecă neputinţele noastre, pentru numele Tău.

Doamne miluieşte, Doamne miluieşte, Doamne miluieşte.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh, şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

Tatăl nostru, Carele eşti în ceruri, sfinţească-se numele Tău, vie împărăţia Ta, facă-se voia Ta, precum în cer aşa şi pe pământ. Pâinea noastră cea spre fiinţă dă-ne-o nouă astăzi. Şi ne iartă nouă greşelile noastre, precum şi noi iertăm greşiţilor nostri. Şi nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăveşte de cel viclean. Ca a Ta este Împărăţia şi puterea şi slava, acum si pururea şi în vecii vecilor. Amin.

Veniți să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu.

Veniți să ne închinăm și să cădem la Hristos, Împăratul nostru Dumnezeu.

Veniți să ne închinăm și să cădem la Însuși Hristos, Împăratul și Dumnezeul nostru.

Apoi Psalmul 142:

Doamne, auzi rugăciunea mea, ascultă cererea mea, întru credincioşia Ta, auzi-mă, întru dreptatea Ta. Să nu intri la judecată cu robul Tău, că nimeni din cei vii nu-i drept înaintea Ta. Vrăjmaşul prigoneşte sufletul meu şi viaţa mea o calcă în picioare; făcutu-m-a să locuiesc în întuneric ca morţii cei din veacuri. Mâhnit e duhul în mine şi inima mea încremenită înlăuntrul meu. Adusu-mi-am aminte de zilele cele de demult; cugetat-am la toate lucrurile Tale, la faptele mâinilor Tale m-am gândit. Întins-am către Tine mâinile mele, sufletul meu ca un pământ însetoşat. Degrab auzi-mă, Doamne, că a slăbit duhul meu. Nu-ţi întoarce fața Ta de la mine, ca să nu mă asemăn celor ce se coboară în mormânt. Fă să aud dimineaţa mila Ta, că la Tine îmi este nădejdea. Arată-mi calea pe care voi merge, că la Tine am ridicat sufletul meu. Scapă-mă de vrăjmaşii mei, că la Tine alerg, Doamne. Învaţă-mă să fac voia Ta, că Tu eşti Dumnezeul meu. Duhul Tău cel bun să mă povăţuiască la pământul dreptăţii. Pentru numele Tău, Doamne, dăruieşte-mi viaţă. Întru dreptatea Ta scoate din necaz sufletul meu. Fă bunătate de stârpeşte pe vrăjmaşii mei şi pierde pe toţi cei ce necăjesc sufletul meu, că eu sunt robul Tău.

Se convoacă ședință de consiliu parohial pentru duminică, 26 ianuarie 2020, la orele 12.

Ordinea de zi va fi următoarea:
1. Execuția Bugetară pentru anul 2019;
2. Propunere a Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru 2020;
3. Analiză a situației membrilor înscriși ai parohiei noastre pentru anul 2019;
4. Aprobarea plăților mai mari decât plafonul de casă;
5. Aprobare închiriere locuință pentru preotul slujitor;
6. Aprobare angajării preotului slujitor cu un contract de minijob;
7. Situația spațiului de slujire; Eventual prezentarea noului contract de închiriere;
8. Aprobarea achiziționării unui sistem audio;
9. Diverse
Ședința se va desfășura după Sfânta Liturghie la sediul parohiei noastre: Funckstr. 14, Frankfurt am Main.
Preot paroh:
Mircea Deac

Susținem proiectele

Citate ortodoxe