Ne puteți găsi astfel

Parohia „Sf. Ap. Bartolomeu“

Adresă: Funckstrasse 14, 
60486 Frankfurt am Main

Preot paroh:  Mircea Deac
Telefon: +4926349222990  
Mobil: +4917669372855  
Email: deac@parohia-frankfurt.de

 

Susține parohia noastră

Vă puteți înscrie în parohia noastră folosind formularul.

Date de cont:

Rumanische Orthodoxe Metropolie

(Pentru contribuție și donații:)

DE48 5765 0010 0098 0549 50

(Pentru construcția bisericii:)

DE48 5765 0010 0098 0741 56

(Codul BIC se folosește doar pentru tranzacțiile din străinătate:)

SWIFT-Code/BIC: MALADE51MYN

Canalul de Youtube

Sinaxar

Calendarul evenimentelor

  
:

Atenție: programările pentru Cununie se fac cu cel puțin 2 săptămâni înainte de data dorită. Pentru programări trebuie să veniți personal la Biserică (de regulă, după Sf. Liturghie duminicală, în jur de ora 11.45-12.00). Nu se fac programări telefonice!

Învăţătură despre Taina Cununiei

Mântuitorul Iisus Hristos se bucură împreună cu cei care vin la biserică pentru a pecetlui pentru veşnicie în faţa Sfântului Altar dragostea pe care El a aprins-o în suflete. În Tainele Bisericii (Botezul, Mirungerea, Euharistia sau Împărtăşirea cu Trupul şi Sângele Domnului, Spovedania, Cununia, Preoţia şi Maslul) ni se împărtăşesc în chip tainic (nevăzut) harul sau energiile lui Dumnezeu care ne ajută să trăim o viaţă armonioasă, curată şi sfântă. În slujba Tainei Cununiei, Biserica se roagă lui Dumnezeu ca să vă binecuvânteze, să facă din voi un singur trup şi un singur duh, să vă rânduiască o viață fericită și dar de prunci buni. Prin Taina Cununiei vă zidiţi familia pe piatră şi nu pe nisip (cf. Matei 7,24-27).

Pentru ca Taina Sfintei Cununii să fie bineprimită şi să rodească duhovnicește în viaţa noii familii, mirii sunt chemaţi să se pregătească pentru primirea ei şi să lucreze toată viaţa împreună, iar o dată cu Nunta să primească darul de prunci ca o urmare firească a iubirii și să nu se ferească de aceasta, reducând căsătoria doar la o plăcere trupească. De aceea vă prezentăm aici câteva învățături practice, precum și condițiile canonice sau bisericești, izvorâte din învățătura creștină practicată de secole.

Atenție: programările pentru Botez se fac cu cel puțin 2 săptămâni înainte de data dorită. Pentru programări nașii sau unul din părinți trebuie să vină personal la Biserică (de regulă, după Sf. Liturghie duminicală, în jur de ora 11.45-12.00). Nu se fac programări telefonice!

CELE NECESARE PENTRU TAINA BOTEZULUI

 

  1. Copie după certificatul de naștere al pruncului, de pe care se vor lua datele pentru întocmirea certificatului de Botez; pe verso la copie scrieți adresa de domiciliu a părinților, numele nașilor și data botezului.
  2. Lumânarea pentru nași – semn al luminii lui Hristos. Uneori lumânarea este împodobită cu flori, care simbolizează faptele bune (roadele credinței);
  3. Uleiul de măsline – semn al milei lui  Dumnezeu care se revarsă asupra celui ce se botează. Untdelemnul va fi binecuvântat de preot și folosit pentru ungerea copilului; apoi poate fi luat acasă pentru ungerea copilului după baie.
  4. Pânza Botezului (crișmă / pânza de mir) – pânza de culoare albă în care se primește pruncul de către nași atunci când se scoate din apa botezului;
  5. Fașa (panglica de Botez, de circa 50 cm) - cu care preotul stropeşte faţa celui ce se botează zicând: Îndreptatu-te-ai, luminatu-te-ai, sfinţitu-te-ai, spălatu-te-ai, în numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin;
  6. Cruciulița Botezului – din partea nașilor pentru prunc, pe care preotul o binecuvântează, fiind semn al urmării lui Hristos: Oricine voieşte să vină după Mine să se lepede de sine, să-şi ia crucea şi să-Mi urmeze Mie (Mc. 8,34). Crucea va fi purtată de copil ca amintire a Botezului și a purtării crucii, a jertfei care definește viața oricărui creștin;
  7. Păturica de învelit și un prosop mare alb și gros, în care nașii vor primi pe prunc imediat după Botez (trebuie să fie suficient de mare pentru ca pruncul să poată fi înfășurat);
  8. Prosopul cu care preotul se șterge după ce scoate pruncul din cristelniță. Săpunul nu este obligatoriu;
  9. Un rând de haine noi pentru prunc de culoare albă (recomandat!), care simbolizează haina luminoasă în care este îmbrăcat sufletul la Botez;

Necesitatea apariției unei noi parohii în zona Frankfurt am Main vine odată cu sporirea semnificativă a numărului de români stabiliți în zona metropolei!

Primul pas în acest sens a fost făcut de Înaltpreasfințitul Părinte Dr. Serafim Joantă, Mitropolit al Germaniei, Europei Centrale și de Nord, care în urma numeroaselor solicitări de a pune bazele unei noi parohii în Metropola de pe Main, îl deleagă în luna noiembrie 2012 pe părintele iconom stavrofor Mircea Deac cu sarcina de a întemeia o parohie în Frankfurt am Main!

De la delegarea sa, părintele Mircea Deac începe discuțiile cu cele două Biserici Mari din Frankfurt, Biserica Catolică și Biserica Evanghelică dar și cu Biserica Nou-Apostolică. În luna mai 2016 Biserica Evanghelică din Frankfurt anunță parohia noastră că în curând vor oferi un spațiu de slujire. În luna noiembrie s-a decis ca pentru parohia noastră să fie închiriată sala de festivități a Parohiei Evanghelice Sfânta Treime din Funckstr. 14 iar prima noastră Sfântă Liturghie are loc în 18 decembrie 2016

Numărul românilor care domiciliază în Frankfurt am Main este de 10175 la 30.06.2017 (conform: Ausländische Einwohnerinnen und Einwohner in Frankfurt am Main - Veränderung im 1. Halbjahr 2017), fiind al doilea oraș din Germania, ca și număr de români.

Ocrotitor al parohiei ortodoxe a fost ales Sfântul Apostol Bartolomeu care este Patronul Metropolei Frankfurt am Main. Începând cu anul 1293 Sfântul Apostol Bartolomeu este ocrotitorul Domului (Catedrala) din Frankfurt, Dom care găzduiește și o parte din Sfintele Moaște ale Sfântului Apostol Bartolomeu! Sfintele Moaște (Craniul Sfântului Apostol) au fost aduse în Domul din Frankfurt înainte de anul 1215, an din care există primul document oficial care atestă autenticitatea Sfintelor Moaște!

 

CONDACUL 1

Veniţi să încununăm cu laude pe stâlpii Apostolilor, pe cei ce s-au nevoit până la sânge întru mărturisirea Cuvântului, ca păziţi fiind cu scutul rugăciunilor lor de toate săgeţile ispitelor, să cântăm Domnului cu mulţumire: Aliluia!

ICOSUL 1

Cu ce cuvinte vă vom întâmpina pe voi, Sfinţilor Apostoli, pe cărarea rugăciunii, căci voi cu adevărat aţi biruit toate vicleşugurile vrăjmaşilor, şi pe toţi aţi luminat cu darul lui Hristos, ca să vă cinstească pe voi aşa:

Bucuraţi-vă, porţi ale Împărăţiei cerurilor;
Bucuraţi-vă, vase de aur ale credinţei;
Bucuraţi-vă, stele ce înfrumuseţează cerul Bisericii;
Bucuraţi-vă, sălaşuri întru care a strălucit slava lui Hristos;
Bucuraţi-vă, luminători ai celor din întunericul neştiinţei;
Bucuraţi-vă, făclii vestitoare ale luminii lui Hristos;
Bucuraţi-vă, jertfe sfinţite aduse Împăratului ceresc;
Bucuraţi-vă, cei plini de mirul înţelepciunii de sus;
Bucuraţi-vă, candele nestinse ale dreptei credinţe;
Bucuraţi-vă, peceţi nestricate ale Cuvântului ceresc;
Bucuraţi-vă, odihna inimilor încercate în necazuri;
Bucuraţi-vă, bucuria celor ce caută comori duhovniceşti;
Bucuraţi-vă, Sfinţilor Apostoli Bartolomeu şi Barnaba!

Frankfurt pe Main este cel mai mare oraș din ladul federal german Hessen și al cincilea oraș ca mărime din Germania. Este situat pe râul Main și are o populație de aproximativ 717.000 de locuitori. În Frankfurt pe Main își are sediul Banca Central Europeană. Aeroportul Internațional Frankfurt aflat pe teritoriul orașului, este cel mai mare aeroport german, al treilea din Europa și se situează pe locul opt în lista celor mai mari aeroporturi din lume, având peste 59,6 de milioane de pasageri în anul 2014

Cei trei piloni ai economiei Frankfurtului sunt finanțele, comerțul și transportul. Totodată, orașul deține de mult timp titlul de capitală financiară a Germaniei. Bursa din Frankfurt este cea mai mare din țară, ocupându-se de 85% din acțiunile din Germania și este una dintre cele mai mari din lume. În Frankfurt se află de asemenea sediul Băncii Centrale Europene, cel al Băncii Federale (de stat) Germane (Deutsche Bundesbank), precum și sediile unui număr mare de bănci comerciale private, ca de pildă Deutsche Bank, Commerzbank ș.a. Frankfurtul este și centru pentru o serie de afaceri comerciale pe scară largă, cum ar fi renumitul Târg anual de la Frankfurt (Messe Frankfurt).

Susținem proiectele

Citate ortodoxe